Jaarlijks onderhoud

In principe moet elke schoorsteen en elk afvoerkanaal tenminste éénmaal per jaar vakkundig geveegd of gecontroleerd worden. Jaarlijks moet de afvoerpijp van zijn aanslag worden ontdaan. Dat geldt voor kolenoliehaarden, voor gaskachels en voor cv-verwarmingsketels. Van een openhaard of houtkachel moet, bij regelmatig gebruik, het afvoerkanaal zelfs meerdere malen per jaar worden gereinigd. Dit omdat vaste brandstoffen, zoals hout en kolen, meer vervuiling geven en er dus meer aanslag in de schoorsteen komt. Uit de rook kan creosoot ontstaan, een aanslag die kan ontbranden en dan schoorsteenbrand tot gevolg kan hebben.

Onze werkzaamheden

- Het vegen van schoorsteenkanalen en luchtkanalen - Het schoonmaken van mechanische ventilatie - Het renoveren en aanbrengen van nieuwe flexibele rvs binnenvoering - Het leveren en plaatsen van schoorsteenkappen - Schoorsteeninspectie met camera - Lekdichtheidsproeven met behulp van rook - Het vastleggen van nokpannen met Flexim - Het metselen en voegen van schoorstenen - Het reinigen en impregneren van schoorstenen - Vogelnesten verwijderen.

Vogelnesten verwijderen

Laat minimaal 1 x per jaar uw schoorsteenkanaal controleren op vogelnesten of andere zaken die een verstopping of schoorsteenbrand kunnen veroorzaken. Als wij tijdens een inspectie een vogelnest ontdekken zullen wij met u overleggen of en hoe we dit voor u zullen verwijderen.